Великомихайлівський опорний ліцей Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

 

Освітній процес

Головною метою Великомихайлівського опорного ліцею є освіта, виховання та всебічний розвиток особистості, формування свідомих громадян України – людей державного рівня мислення, особистостей, що гармонійно поєднують інтелектуальний, емоційно-естетичний, фізичний і духовний розвиток, здатних реалізувати індивідуальні здібності та забезпечення реалізації потреб особистості, суспільства і держави в загальній середній освіті.

Великомихайлівський опорний ліцей надає загальну середню освіту за такими формами:

 -          інституційна (очна, денна);

-          індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж);

Навчально-виховна система закладу функціонує в правовому полі, що ґрунтується на  Конституції України, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти.

Концепція освітньо-виховної діяльності опорної школи базується на засадах диференціації та індивідуалізації навчання. У закладі впроваджується технологія особистісно зорієнтованого навчання з використанням інтерактивних методів як необхідна умова забезпечення компетентнісного підходу.

Великомихайлівський опорний ліцей – це:

-          технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання;

-          допрофільне та профільне навчання;

-          суспільно-гуманітарний та природничий профілі;

-          вивчення іноземних мов: англійська

-         спортивні секції, гуртки, змагання та конкурси.

Опорний ліцей є закладом освіти з  вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу.

Робочий навчальний план закладу на 2023/2024 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа МОН України від 20.04.2018 №1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

Робочий навчальний план закладу розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

-  для 1-2 класів Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року  № 1272 (редакція Савченко О.Я.);

для 3 - 4 класів - Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року  № 1273 (редакція Савченко О.Я.);

для 5-6 - х класів - Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 року №235

для 7-9-х класів - Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 12;

для 10,11 класів - Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), таблиця 2.


Робочий навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

 

Навчальні заняття організувати за семестровою системою у такі терміни:

перший семестр з 1 вересня по 28 грудня 2023 року;

- другий семестр з 15 січня по 31 травня 2024 року.

- Осінні канікули з 23 жовтня по 29 жовтня 2023 року;

- зимові канікули з 29 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року;

- весняні канікули з 25 по 30 березня 2024 року